“Wij houden de deurwaarder bij u weg, volledig gratis” (hbvl, 18.4.2008)

https://www.hbvl.be/cnt/aid711709/wij-houden-de-deurwaarder-bij-u-weg-volledig-gratis

Klinkt haast te mooi om waar te zijn, meester, zeker voor mensen met een immense schuldenberg…
Advocaat Bart Cools: “Toch klopt het helemaal. Die mogelijkheid is een tiental jaar geleden geschapen door de ‘collectieve schuldenregeling’ volgens artikel 1675 van ons gerechtelijk wetboek. Bij een zogeheten burgerlijk faillisement kan een procedure starten waarbij een erkend schuldbemiddelaar wordt aangesteld en dat kan inderdaad een advocaat zijn. Vanaf dat ogenblik kunnen deurwaarders vijf jaar lang geen beslag meer leggen.”

Wat gebeurt er dan wél?
“De schuldbemiddelaar verzamelt alle openstaande schulden en telt ze op. De schuldenaar mag van zijn inkomen behouden wat hij voor zijn levensonderhoud nodig heeft en het ‘overschot’ wordt procentueel aan de schuldeisers uitbetaald, naargelang de omvang van de schuld. Aan dat systeem zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mogen schuldenaars niet bedrieglijk in een schuldenlast terechtgekomen zijn – ze mogen minstens een half jaar geen handelaar meer geweest zijn en er mag niet eerder zonder succes een gelijkaardige procedure gevoerd zijn. Ook mensen met een meer dan gemiddeld inkomen, komen in aanmerking.”

Ivo Valgaeren, stafhouder van de Hasseltse balie levert alvast geen commentaar. “Terwille van de kiesheid en de waardigheid van de advocatuur heb ik op dit moment geen enkel commentaar en neem ik geen enkel initiatief.”

Lode RAMAEKERS “