MENSWAARDIG LEVEN MET EEN MINIMUMINKOMEN?

Een dossier van het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) en het Centrum voor Sociaal Beleid
Herman Deleeck (CSB).

Gisteren publiceerde CEBUD een dossier over de Belgische minimuminkomens. Samen met het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck onderzochten ze daarin of je met een minimuminkomen menswaardig kan leven. Het antwoord is nee. De meeste gezinstypes kunnen met een minimumloon, een minimumwerkloosheidsuitkering, een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen niet menswaardig leven.

CEBUD stelt vast dat:
* er een groot spanningsveld bestaat tussen private en sociale huisvesting. De hoge woonlasten duwen heel wat gezinnen (dieper) in armoede.
* gezinnen die kinderen hebben van middelbare schoolleeftijd een groter tekort ervaren. De kinderbijslag en schooltoelage volstaan niet om de sterk stijgende kosten voor opgroeiende kinderen te dekken.
* koppels een groter tekort ervaren dan alleenstaanden. De minimuminkomens houden namelijk onvoldoende rekening met de aanwezigheid van een tweede volwassene in het gezin.

Het criterium van de menswaardigheid wordt toegepast, althans zou moeten toegepast worden, zowel in de schuldbemiddelingswetgeving als inzake de OCMW-wetgeving.

Het volledige dossier: http://www.miveco.be/wp-cont…/…/2019/12/menswaardigleven.pdf