MASSCHELEIN, M., Artikel 1675/16bis Ger.W

MASSCHELEIN, M., Artikel 1675/16bis Ger.W

I. Bijzondere positie van de persoonlijke zekerheidssteller

II. Bevrijding van de kosteloze persoonlijke zekerheidssteller

Bevrijding borg (collectieve schuldenregeling)

in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , GER.W. ART. 1675/16bis – 1 – GER.W. ART. 1675/16bis – 17 (17 p.)