Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar

Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden vanaf 1 januari 2023 de bedragen van de vergoedingen, vacatierechten en het forfaitair tarief voor de schuldbemiddelaar als volgt vastgesteld:

ArtikelBedragen tot 31.12.2022Bedragen vanaf 01.01.2023
Art. 2, 1°€ 589,95€ 651,01
€ 39,34€ 43,41
Art. 2, 2°€ 9,82€ 10,83
Art. 2, 3°€ 235,96€ 260,39
€ 15,73€ 17,36
Art. 2, 4°€ 196,64€ 216,99
Art. 2, 5°€ 117,99€ 130,20
Art. 3€ 98,30€ 108,47
Art. 4, 1°€ 13,77€ 15,19
Art. 4, 2°€ 7,88€ 8,70
Art. 4, 3°€ 117,99€ 130,20
Art. 4, 4°€ 0,25€ 0,28