Just Restart

Uiteraard zijn en blijven wij zelf grote voorstander van informatisering. JustRestart laat helaas kansen liggen en dit liet zich al lang geleden aankondigen. De juiste partners kiezen bij dergelijk project is daarbij essentieel. JustRestart werd zo goed als een kopij van Regsol, terwijl dit volstrekt onvergelijkbare stelsels zijn, zowel juridisch als filosofisch. Wat ontbreekt is opnieuw een “vertaler-tolk” tussen de juristen en de informatici, die tegelijk kan vertalen en op beide partners controle houden, zowel wat inhoud als wat kosten betreft. Kansen die men laat liggen zijn onder meer de koppeling aan de zichtrekening van de schuldenaar en de rubriekrekeningen van de schuldbemiddelaar, automatische AI-verwittigingen bij bepaalde evenementen (bv. geen ontvangst inkomen, niet betalen huur, jaarlijks weerkerende grote uitgaven, …), automatische indexering, continue vergelijking met de CEBUD-tools, statistische evaluatie naar succesratio voor zowel schuldeisers als schuldenaars van de schuldbemiddelaars die gebruik maken van verbindende communicatie en incentiverende aanpak, koppeling met Eid-kaartlezer, koppeling met CBB (beslagberichten), Myminfin, Kredietcentrale, API’s voor juridische software zoals Cicero, Kleos, betere downloadmogelijkheden van nuttige informatie, … . Zoals gewoonlijk zullen griffies, magistraten, advocaten, schuldeisers, schuldenaars en schuldbemiddelaars met het hun gekende voluntarisme JustRestart wel weer doen draaien. Dat we vandaag een verzoek kregen om aanvullende informatie aan een griffie te bezorgen via mail (en dus niet via JustRestart of Edeposit) zullen we dan maar beschouwen als de uitzondering die de regel bevestigt.