Gespecialiseerde opleiding schuldbemiddeling

Op 23 januari 2015 behaalde Mr. Cools het attest van gespecialiseerde opleiding tot schuldbemiddelaar behaald, in het kader van het decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap (art. 5.1 en 5.2) en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997, opleiding erkend bij ministeriële brief van 17 november 1998.