Een syndicaal volmachtdrager kan een partij niet voor de arbeidsrechtbank vertegenwoordigen in een geschil dat betrekking heeft op de collectieve schuldenregeling.

Arbh. Brussel (11e k.) nr. 2020/AB/157, 5 oktober 2020, Soc. Kron. 2023, afl. 4, 204

Een syndicaal volmachtdrager kan een partij niet voor de arbeidsrechtbank vertegenwoordigen in een geschil dat betrekking heeft op de collectieve schuldenregeling.